Går det att översätta ”hen” till andra språk?

Det talas mycket om inkluderande språk just nu. Myndigheter och organisationer över hela landet får lära sig att skriva inkluderande, att tänka på hur människor och företeelser benämns så att ingen blir diskriminerad. Det gäller inte bara ordet ”hen” som debatterades flitigt för några år sedan. Vi ser konstruktioner som ”person med funktionshinder” istället för ”funktionshindrad”. Och är Andreas Norlén vår ”talman” eller rentav ”riksdagens talesperson”?
 
Svårigheterna är många redan på svenska. Men hur blir det när texten sedan ska översättas till andra språk? Finns samma diskussion överallt, och går det att använda samma sorts lösningar på alla språk?

Svenska och engelska – mycket gemensamT

Ta till exempel diskussionen om arbetsbeteckningar och -titlar. Här har vi svenskar mycket gemensamt med den engelskspråkiga världen. Där väljs de könsbestämda formerna ”fireman” och ”businessman” bort mot de mer neutrala formerna ”fire fighter” och ”businessperson”. I många andra fall har engelskan, liksom svenskan, ingen uttalad språklig könsbestämning från början: ”doctor”, ”professor”, ”manager”.

Böjning efter kön i andra språK

Både svenska och engelska tillhör en grupp språk som inte böjer ord efter grammatiskt femininum och maskulinum. I många andra av världens språk måste substantiv, pronomen, alla adjektiv och till och med verben, böjas efter om det är en man eller en kvinna det handlar om. I de romanska språken, till exempel franska, är istället trenden att det skapas nya, könsbundna, yrkestitlar. Det kan anses fördomsfullt att kalla en kvinna för det maskulina ”le docteur”, eftersom det då förutsätter att hon tar på sig en manlig roll i sin yrkesutövning. Därför har det blivit vanligt att helt enkelt tillverka en femininform, ”la docteure”. Enkelt.
 
Men det ställer till problem i texter där könet på personen inte är känt, för då måste båda formerna vara med ”docteur-e”. Dessutom ska som sagt även adjektiven med flera ord också få dubbla former på samma sätt, och meningarna blir inte särskilt läsarvänliga. Därför används ofta fortfarande den maskulina formen som det neutrala när texten syftar på både kvinnor och män, vilket är livligt diskuterat.

Speciell situation för arabiskA

När det gäller till exempel arabiska, ett språk som ligger långt ifrån vårt både när det gäller språkfamilj och kulturell språkutveckling, så går det inte riktigt att jämföra situationen med utvecklingen i det svenska språket. Det som är skrivspråket på arabiska, MSA (modern standard arabic), är samma i hela den arabisktalande världen, medan de talspråkliga dialekterna skiljer sig väldigt mycket både från varandra och från skriftspråket. Någon har jämfört det med att vi svenskar skulle tala svenska, men så fort vi skriver börja skriva på danska eller till och med på isländska.
Det gör också att skriftspråket är mycket standardiserat. Det utvecklas alltså inte med talarna och samhället på samma sätt som det svenska skriftspråket gör.
 
Arabisk grammatik har också femininformer och maskulinformer. Både substantiv och verb måste böjas efter genus. Liksom på franska används maskulinformen när könet på personen inte är känt, eller när det kan handla om både kvinnor och män. Skillnaden här är att diskussionerna om manliga och kvinnliga former inte har slagit igenom på samma sätt. Att bryta mot de traditionella formerna väcker därför uppseende och gör att läsaren hajar till, eller till och med missförstår texten, och det är inte alltid att rekommendera.
 

Går allt att översätta?

Att använda de manliga formerna som neutrala kan tyckas normativt och gå emot det inkluderande språk som vi lär oss att använda. Men sanningen är att inte alla nyanser i språket alltid går att översätta. I dessa frågor måste översättaren ständigt gå balansgång mellan att hitta på nya, banbrytande ord och uttryckssätt för att spegla den ursprungliga texten, och att göra sig förstådd för läsarna.
 
Fråga oss
Ska du översätta känsliga texter till andra språk är det en fördel att välja en översättningsbyrå som har erfarenhet av att hantera sådana frågeställningar.
 
Hör av dig till oss om du vill ha hjälp med rådgivning och översättning! 


© Språkbolaget 2020
 

läs mer: