EU och språket

Den 26:e maj är det val till Europaparlamentet. Ett av de viktigaste områdena för EU-arbetet är att skapa en marknad med fri rörlighet för varor, tjänster och personer. Europa är en kontinent med många olika språk och kulturer, och för att kunna handla och samarbeta med varandra måste vi också förstå varandra.

Det är därför är språkfrågor är så viktiga i EU. På EU:s hemsida finns information om politiken för flerspråkighet. Bland annat ska man göra det enklare att lära sig språk för att ”skydda den rika språkliga mångfalden”. Ett av målen är att alla EU-medborgare ska tala två språk förutom sitt modersmål. Att låta barn lära sig två främmande språk redan som barn är, enligt EU, det bästa sättet att nå målet.

Bättre språkkunskaper är bra på många sätt. Här är några exempel som listas av EU:

  • Ger möjligheter att studera och arbeta i andra EU-länder och bättre karriärmöjligheter.
  • Ger större förståelse för andra kulturer.
  • Flerspråkig personal som kan göra affärer i hela EU behövs i företag.
  • Språkindustrin, översättning och tolkning samt språkundervisning, är bland de snabbast växande branscherna.

Européerna är också väldigt positiva till flerspråkighet, det visar den senaste undersökningen gjord av EU. Där svarar nästan alla, 98 procent av de tillfrågade, att goda kunskaper i främmande språk är viktigt för deras barns framtid. 77 procent tycker att bättre språkkunskaper borde vara en politisk prioritet.
 
I dag finns 24 officiella EU-språk: bulgariska, danska, engelska, estniska, finska, franska, grekiska, iriska, italienska, kroatiska, lettiska, litauiska, maltesiska, nederländska, polska, portugisiska, rumänska, slovakiska, slovenska, spanska, svenska, tjeckiska, tyska och ungerska.
 
Dessutom finns det fler än 60 regionala språk eller minoritetsspråk i EU som talas av cirka 40 miljoner människor. Några exempel på minoritetsspråken är baskiska, frisiska, jiddisch, katalanska, samiska och walesiska.
 
På Språkbolaget översätter vi till och från samtliga officiella EU-språk och flera av de regionala minoritetsspråken.


© Språkbolaget 2020
 

läs mer:

Läs mer om våra översättningar för Nelson GardenNudie Jeans och Plannja till bland annat danska, engelska, finska, franska, italienska, polska och portugisiska.