En riktig översättare gör skillnad

Vem som helst kan faktiskt starta en översättningsbyrå eller kalla sig för översättare. Det finns tyvärr ingen skyddad titel för detta viktiga yrke. Men om du som kund ställer de rätta frågorna och tar reda på lite mer om översättarens bakgrund så har ni kommit en bra bit på vägen till att beställa rätt.  

Vad kan jag råka ut för?


Du kan bli erbjuden en mycket billig översättning och här ska en varningsklocka börja ringa hos dig. Ofta är sådana texter maskinöversatta och utan tillräcklig efterredigering. Har du en text som ska översättas bara för att ni ska förstå den internt kanske det räcker, men om du har en välskriven källtext som ska spegla ditt varumärke på ett bra sätt vill du förmodligen att översättningen ska vara precis lika bra som originalet. För att inte tala om en årsredovisning eller andra viktiga dokument. Har du en gång fått en katastrofal översättning precis innan bolagsstämman vill du nog inte uppleva det igen och tyvärr finns det personer som tar översättningsuppdrag utan att ha tillräckliga språkkunskaper eller rätt utbildning.

Ovanliga språkkombinationer

För vissa språkkombinationer är det svårt att hitta bra översättare då det helt enkelt inte är lika efterfrågat och därför inte finns lika många kompetenta översättare. För översättning från svenska, som är ett litet språk globalt sett, till andra mindre språk kan man ibland lösa det genom att man först översätter till engelska och därifrån översätter till målspråket. Detta kallas reläöversättning. Det behöver inte nödvändigtvis vara fel men om texterna innehåller specifika svenska förhållanden så är det inte att rekommendera då den översättare som sedan översätter till målspråket från engelska kanske aldrig satt sin fot i Sverige och har begränsade kunskaper om samhället. 

Ett bra exempel är RFSU som kom till Språkbolaget efter att ha upplevt problem med sina översättningar. Läs mer om kundcaset här.
 

Översättarens viktiga roll

Att man kan tala ett eller flera språk innebär inte per automatik att man är bra på att översätta och skriva bra. En erfaren översättare känner till kulturen i flera olika länder och fungerar som en länk mellan beställare och målgruppen för den översatta texten. Hen känner till alla skrivregler som gäller och är en van skribent på många språkliga nivåer samt har gedigen fackkunskap inom sitt specialområde och relevanta arbetsverktyg. För att bli riktigt bra på något krävs det övning. Det vet vi ju alla. Och vår erfarenhet är att de bästa översättarna jobbar heltid med översättning och har en adekvat utbildning och erfarenhet.
 

Dina översättare hos Språkbolaget

På Språkbolaget arbetar vi enbart med erfarna facköversättare med gedigen erfarenhet. I många fall har vi träffat översättaren personligen, vilket vi sätter stort värde på, och har under en lång tid jobbat upp ett ömsesidigt förtroende. Är du redan regelbunden kund hos oss så vet du att du får samma översättare varje gång. Vår översättare blir er översättare. De lär sig ert alldeles egna fackspråk. Er tonalitet. Vi tycker att översättarna hos oss är helt suveräna. De tillhör teamet Språkbolaget och följer de värden vi själva vill förmedla: engagemang, kvalitet och suverän service. 
 
Så nästa gång du tar in offert på översättningar – kolla gärna lite extra på vilken bakgrund översättaren som ska översätta din text har. Eller fråga oss om våra översättare. Vi älskar att prata om dem! 


© Språkbolaget 2020

läs mer: