Språkbolaget intervju – att arbeta i Dubai

I första delen av intervjun med Christian Loets pratade vi om Dubai, vilka språk som talas där och hur de används. Han berättade även om en del svårigheter som kan uppstå när alla inte har samma modersmål. Läs första delen av intervjun här. I den här delen får du reda på mer om arbetskulturen i landet. Hur ser den ut? Vad är den största skillnaden mot Sverige? Är det några skillnader alls? Jag hade tusen frågor om hur det är att arbeta i Dubai när jag träffade Christian Loets för en intervju. Läs de intressanta svaren jag fick här nedan.

Språkbolaget – översättning till eller från arabiska – www.sprakbolaget.se
Nu vet vi en del om språket i Dubai och är väldigt nyfikna på att höra mer om hur det är att arbeta där.
 
– I Dubai kan man inte ta seden dit man kommer, som man kan göra vid affärer i länder med en utpräglad affärstradition. Om man till exempel åker till Kina så kan man anpassa sig efter den kinesiska affärskulturen för bra resultat. I Dubai finns det ingen specifik företagskultur att anpassa sig till på grund av alla de olika nationaliteter som verkar där. Alla som kommer dit och jobbar använder sig av sitt eget lands arbetskultur eftersom det inte finns något att anpassa sig till. Alla är väldigt olika, och det gör att det finns en massa olika traditioner, beteenden och såklart personligheter i alla organisationer. Den skandinaviska stilen som vi har där vi är noga med tider, visar respekt och inte brusar upp i onödan o.s.v. fungerar faktiskt väldigt bra i Dubai. Men det gäller att vara flexibel!
 
Har du några exempel på när det kan vara komplicerat med en så blandad arbetskultur?


– Det kan bli jättebisarrt när man sitter i möte med personer från olika länder och vanor som inte har en värdkultur att anpassa sig till. Det kan vara väldigt svårt att utläsa vad som händer när olika arbetskulturer möts vid ett sammanträdesbord! Går mötet bra eller inte? Någon höjer rösten eller brusar upp, men det kanske betyder att det går bra.
 
Okej. Så man ska vara flexibel, och den skandinaviska stilen fungerar bra. Finns det något mer man ska tänka på när man arbetar i Dubai?
 
– Det är alltid viktigt att bygga relationer. Eftersom det är ett nytt land så är inte lagar och regler etablerade. Det är lite vilda västern-business. Både på gott och ont. Ett exempel som vi tidigt insåg är att man som litet företag eller konsult måste alliera sig med större organisationer, så att du ”finns och syns på riktigt”. Det måste du göra för att ha möjlighet att få betalt. Är du ett litet företag eller bara en person så är det svårt att få betalt. I Sverige vet man att folk betalar fakturorna, för annars blir det inkasso, men inkasso finns inte i Dubai. Blir inte fakturan betald så blir den inte det. Too bad. Därför blev det viktigt att alliera sig med andra så att det går upp på en högre nivå, och man kan göra mer påtryckningar. Detta kallas för att ta till sina ”Power cards”.
 
 
Råkade du själv ut för något sådant? Vad beror det på att det är såhär?
 
– Jag väntade 400 dagar som längst på en jättestor betalning, det är väldigt mycket ett spel. Anledningen är att det kommer mycket folk till Dubai som tror att de kan tjäna stora pengar snabbt, och många är oseriösa. Många körde igång projekt som inte kunde levereras hela vägen. Det är riskfullt och osäkert för alla. När ett samarbete inleddes kunde det ofta förekomma ett test genom att betalningen hölls tillbaka medvetet för att se hur man reagerade. Spelar du då med, har god ton och fortfarande levererar, signalerar det tillit och bevisar att det går att släppa in dig i samarbetet. Men det gäller samtidigt att ställa krav och inte vara naiv. Det är en lite bisarr värld, för man vet inte riktigt hur det ska sluta. Det är helt klart en annan affärsetik! Nu när man har flyttat hem till Sverige så känns det superenkelt här.
 
Finns det fler sätt som arbetsklimatet skiljer sig från det svenska på?
 
– En annan sak som gör det svårt att jobba i Dubai är ovissheten. Framförallt om man jobbar med kreativa tjänster som inte är konkreta, som skapande av varumärken och koncept. Det gäller att ta processerna långsamt och vara tydlig så att alla har samma syn hela tiden, och det är inte lätt när man har så olika bakgrund. Det kan lätt bli att man tolkar in någonting, och sen utgår från sin egen tolkning som kanske är en missuppfattning. I Sverige behöver vi inte förklara lika mycket, man har en större gemensam plattform automatiskt från början.
 
Är det något man ska tänka på rent praktiskt när man arbetar med kommunikation och ur varumärkesperspektiv?

 
– Ren reklam blir väldigt tråkig – det är svårt att använda humor eftersom det kan misstolkas. När man inte kan använda humor försvinner ganska mycket möjligheter och det blir ofta torrt och stramt. Det blir mycket reklam ”från alla till ingen” för att man inte vill stöta sig med någon av kulturerna i landet. Precis som i Sverige finns det även symboler som inte ska användas. I Dubai är religiösa symboler och bilder som visar mycket hud till exempel ett big no no. En annan sak är att det inte finns lika många typsnitt för arabiskan som för exempelvis engelskan och svenskan.
 
Slutligen, vad är enligt dig det viktigaste att tänka på när man ska arbeta i Dubai?
Att förstå kommunikationsproblematiken. Sedan att alliera sig, och att samla på sig en massa information om uppdraget och se till att alla uppfattar allt likadant, att man utgår från samma plattform innan man startar! Att vara flexibel och öppensinnig.
 
Här hittar ni Christian!
*Christian reserverar sig för förändringar som kan ha skett i Dubai under de senaste åren då han har bott och arbetat i Sverige.

läs mer: