Bättre business med rätt översättning

Ställer ni ut på mässa i Tyskland? Har ni leverantörer i Kina? Eller har ni kanske kontor i fler av de nordiska länderna? Hur vet man egentligen till vilket språk man bör översätta för de olika marknaderna? Ibland kan det vara svårt att veta om det räcker att översätta sitt material till engelska eller om det lönar sig att översätta till alla språk i länderna materialet ska användas i. Vilket man ska välja skiljer sig såklart från fall till fall. Här har vi listat 5 saker som man ska tänka på när man bestämmer vilka språk materialet ska översättas till.
 
5 saker att tänka på inför val av språk
 

 • Vilket språk talas i landet? Finns det bara ett? Annars, vilket talas i just det område där ert material ska användas? Om materialet inte ska till något speciellt område, kolla med oss vilket språk som är störst eller om ni behöver översättning till flera språk.
   
 • Hur många länder ska materialet till? Effektivisera genom att skriva ner alla marknader/målgrupper/länder som materialet ska användas i för att se över hur många språk eller språkvarianter det behöver översättas till. Vissa språk fungerar på flera marknader, och med bra överblick riskerar ni inte att översätta materialet till fler språk än nödvändigt. Det är också viktigt att inte missa en viktig språkvariant. Ibland kan materialet nämligen behöva översättas till fler än en variant av ett språk. Till exempel är det skillnad på persiska i Iran (farsi) och persiska i Afghanistan (dari), och en amerikan kan tycka att brittisk engelska låter stolpigt.
 • Vad är det för material som ska översättas? Vem vänder det sig till? Detta påverkar vilka språk ni behöver. Syftet med texten spelar stor roll när man analyserar vilka språk och språkvarianter den ska översättas till. Är det en reklamkampanj som ska tala till mottagarnas känsla, eller räcker det att de kan förstå övergripande information?
   
 • Finns det ett stort andraspråk i landet? Och hur bekant är målgruppen med det språket? Ska materialet användas på flera marknader där ett och samma språk fungerar att göra sig förstådd med? Se över vilket språk som passar bäst på flera av era marknader för att effektivisera översättningen. I de flesta fall lönar det sig att göra en översättning till varje land, men i vissa fall kan det räcka att välja ett språk som alla förstår. Kanske fungerar det att bara översätta ert material till engelska om det ska ut till de nordiska länderna? Detta beror helt på var materialet ska användas, vem det är som ska läsa det och vad syftet är.
   
 • Vad är det för affärskultur på den aktuella marknaden? I vissa länder kan det löna sig att anstränga sig lite extra genom att översätta till landets eller målgruppens modersmål. Att ha en bra text på mottagarens modersmål gynnar relationen och ökar chanserna för affärer.


Många av dessa frågor kan vara svåra att svara på och kräva att man har god kunskap om kultur och språksituation i olika länder. På Språkbolaget har vi lång erfarenhet av att analysera vilka språk som passar bäst för olika projekt och kunder. Vi hjälper er gärna att komma fram till svaren på dessa frågor i just ert projekt.


© Språkbolaget 2020

Språkbolaget – översättningsbyrå i Göteborg – www.sprakbolaget.se

läs mer: