Språkbolaget översätter till och från arabiska

I SvD:s språkspalt den 2 juni kunde vi läsa att arabiska nu är Sveriges näst vanligaste modersmål. Mikael Parkvall som är lingvist vid Institutionen för lingvistik vid Stockholms universitet, skriver att antalet personer i Sverige med arabiska som modersmål har fördubblats på 10 år och är nu sannolikt över 200 000. Tidigare har det varit finska som varit näst störst, men nu har alltså arabiska gått om, enligt Mikael Parkvall.
 

Trots att arabiska är så vanligt i Sverige, är tillgången på översättare från svenska till arabiska relativt begränsad i dagsläget. Om man till exempel vill översätta samhällsinformation till arabiska är det bäst att utgå från svenska, och inte, som annars är en vanlig lösning, först översätta texten till engelska. Det är viktigt eftersom översättare som översätter från svenska också känner till svenska förhållanden, förstår vad de olika myndigheterna och institutionerna gör, vad skillnaden är på förskola och skola och så vidare. Det riskerar att bli väldigt tokigt om den som översätter en text om svenska förhållanden aldrig varit i Sverige och inte heller vet någonting om vårt samhälle.
 
Språkbolaget har riktigt vassa och kunniga översättare från svenska till arabiska, med goda kunskaper i en rad olika ämnen. På grund av att det finns färre översättare med denna kombination än till exempel från svenska till de europeiska språken, kan man behöva räkna med längre leveranstider och ett högre pris – men detta gör vi för att kunna leverera bästa möjliga kvalitet.


© Språkbolaget 2020

Språkbolaget – översättning till eller från arabiska – www.sprakbolaget.se

läs mer: