8 Tips för översättning av årsredovisningen

TIPS 1: Siffror

Hur ska de presenteras? Vill du skriva en summa i miljoner kan du välja att skriva ”SEK xx million”, ”MSEK xx” eller ”SEK xxm”. En summa i miljarder kan skrivas till exempel ”SEX xx billion” eller ”SEX xxbn”.

TIPS 2: Procent

Vill du översätta ordet ”procent” till ”percent”, ”per cent” eller ”%”? Fundera också på om ordet ska skrivas på samma sätt i löpande text och i tabeller, eller om det till exempel ska stå ”%” i tabeller och ”percent”/”per cent” i löpande text.

TIPS 3: Amerikansk eller brittisk engelska

Valet påverkar inte bara stavningen, som i till exempel ”labor/labour”, ”capitalization/capitalisation”, men också viss terminologi. För ordet ”aktieägare” används ”stockholder” på amerikansk engelska, medan det på brittisk engelska kallas ”shareholder”. ”Aktiefond” heter ”mutual fund” på amerikansk engelska och ”unit trust” på brittisk, och ”fondemission” heter ”stock dividend” på amerikansk engelska och ”bonus issue” på brittisk.

TIPS 4: Titlar

Finns titlarna på företagets nyckelpersoner redan på engelska? Då är en lista över dessa till stor hjälp för att hålla översättningen konsekvent. Om titlarna inte finns översatta till engelska, ska de då baseras på amerikansk eller brittisk engelska? Till exempel heter det ”Vice President Sales” på amerikansk engelska och ”Sales Director” på brittisk.

TIPS 5: Resultat

Hur ska ordet ”resultat” översättas? Här finns flera möjliga alternativ: ”profit”, ”net income”, ”profit/loss” eller ”earnings”

TIPS 6: Stora eller små bokstäver

Ska ord som ”the Company”, ”the Group”, ”Board of Directors” och ”Annual General Meeting” skrivas med stora bokstäver eller med små? Båda varianterna går bra, men konsekvens bör förstås råda genom hela texten. Det är särskilt viktigt att fastställa detta i början om fler än en översättare jobbar med texten.

TIPS 7: Datumformat

På amerikansk engelska skriver man ”January 1, 2018”, medan man på brittiska engelska skriver
”1 January 2018”. Hur vill du att datum ska se ut i din årsredovisning?

TIPS 8: IFRS och US GAAP

De årsredovisningar som vi översätter för europeiska företag skrivs generellt enligt International Financial Reporting Standards (IFRS). Amerikanska företag skriver däremot sina årsredovisningar enligt Generally Accepted Accounting Principles (US GAAP).


© Språkbolaget 2020

läs mer:

Läs mer om våra översättningar av årsredovisningar för Svea Ekonomi och Resurs Bank.