5 tips för bättre affärer i Tyskland

Tyskland är Sveriges största handelspartner. Både när det gäller import och export av varor är det Tyskland som dominerar för svenska företag. Med osäkerheten runt Brexit kanske det är dags att vända sina blickar ännu mer mot EU:s största ekonomi.

Det kan vara lätt att tro att Sverige och Tyskland är lika när det gäller kultur och vanor, vi är ju faktiskt nästan grannar, men det finns en hel del som skiljer oss åt.

Här följer fem tips på viktiga saker att tänka på när du ska göra affärer i Tyskland:

1.   Skriv formellt

Tyskar är generellt mer formella än svenskar, och det finns tydligare hierarkier. Detta märks inte minst i språket. Kalla alla utom nära vänner för ”Sie” och ”Herr/Frau” (Ni, Herr/Fru) och använd personens titel (Dr. Prof. o.s.v.) när du skriver till dem. Använd absolut inte emojis i mejl och skriv formella hälsningsfraser.

2.   Ta på dig kostymen

Det är fortfarande kostym och formell affärsklädsel som gäller i de flesta branscher. 

3.   Kom i tid

Tyskar är lika punktliga som klyschan säger. Mötet börjar på utsatt tid och det är oartigt att komma sent. Ett affärsmöte bör leda till ett beslut – det är inte till för att ni ska lära känna varandra. 

4.   Prata och skriv på tyska

Även om tyskar i allmänhet talar bra engelska är de inte lika vana som svenskar att prata ett annat språk än sitt eget vid affärsmöten och andra sammanhang. Förutom i de moderna digitala branscherna är det fortfarande tyska som gäller. Det är också viktigt att du ser till att all skriftlig kommunikation sker på deras språk. Och vänder du dig till konsumenter måste du ha dokumentation och information på tyska.

5.   Detaljer och fakta

Bli inte förvånad om en tysk person vill ha mer data eller långa och utförliga avtal. I Tyskland är det viktigt att alla detaljer finns med, och det ska vara skriftligt. Tyska konsumenter vill gärna se tester och expertutlåtanden – de kräver bevis för att det du säljer har kvalitet.


© Språkbolaget 2020
 

läs mer: