Året för ursprungsfolkens språk

2019 har utsetts till FN:s internationella år för världens ursprungsspråk. I Sverige bor Europas enda ursprungsfolk: samerna. Därför vill vi uppmärksamma samiskan och samiskans ställning som minoritetsspråk lite extra.

Det talas runt 7 000 språk i världen, och av dem anses 2 600 hotade för att allt färre talar dem. Många av de språk som är på väg att försvinna är ursprungsfolkens språk. Genom att uppmärksamma ursprungsspråken vill FN inte bara gynna dem som talar dessa språk utan också öka kunskapen om de små språkens viktiga betydelse för världens kulturella mångfald.
 
”Språk bär med sig en hel världsbild med lager av kunskap som byggts upp genom generationer. Språk är en viktig identitetsmarkör som berättar om tillhörighet och bakgrund och även för dem som förlorat sitt språk är man likväl starkt förknippad med språket.” (Aili Keskitalo, sametingspresident i Norge och representant för de arktiska urfolken i UNESCO:s styrgrupp, till samerna.se)

Det finns flera tusen ursprungsfolk runt om i världen, men samerna är det enda i Europa. I området Sápmi som sträcker sig över norra Sverige, Norge, Finland och Kolahalvön i Ryssland bor runt 80 000 till 100 000 samer. Samiska är uppdelat i nio olika samiska språk, eller dialekter. Det största av dem är nordsamiska, som talas av 16–17 000 personer, framförallt i norra Norge, Sverige och Finland.
 
År 2000 infördes en minoritetsspråklag för Sveriges fem nationella minoriteter, varav samerna är en. Rent praktiskt innebär det att man som medborgare i vissa så kallade förvaltningsområden bland annat har rätt att använda samiska i muntlig och skriftlig kontakt med myndigheter och domstolar. Man har även rätt till förskoleklass där ens språk talas. I Språklagen står det att det allmänna har en skyldighet att skydda och främja det samiska språket och ge alla som tillhör minoriteterna möjlighet att lära sig, utveckla och använda sitt språk.
 
Språkbolaget har översatt en hel del informationsmaterial till Sveriges minoritetsspråk, däribland till nordsamiska.

© Språkbolaget 2020
 

läs mer:

Läs mer om våra översättningar för Ronald McDonald Hus, RFSUGöteborgs rättighetscenter och TCO till bland annat arabiska, dari, kurmanji, sorani, somaliska och tigrinja.