Översättning till kinesiska – del 2

Vi har tidigare pratat om vilken typ av kinesiska man ska använda sig av och hur det går till att översätta en text till kinesiska. I detta blogginlägget tar vi upp några punkter som kan vara bra att veta när man översätter sin text till kinesiska:

Typsnitt – Som vi nämnde ovan blir det stor skillnad på layouten vid en översättning från ett språk med det latinska alfabetet till kinesiska. Bland annat måste man ändra typsnitt. Det finns inte så många systemteckenssnitt för kinesiska tecken som det finns för vårt latinska alfabet. Egentligen talar man bara om tre typsnitt. Dessa tre typsnitt används normalt i alla tidningar, kataloger, böcker o.s.v. Två av dem används i stort sett till allt marknadsmaterial och det tredje används mest i läroböcker och i en del myndighetstext. Alltså ett lite mer formellt och två mer informella. Utöver de tre vanligaste typsnitten kan andra typsnitt användas i undantagsfall, i loggor eller för att markera ett särskilt ord o.s.v.  
 
Typsnittsstorlek – Även typsnittsstorleken bör tänkas över och vanligtvis förstoras lite. Detta för att kinesiska tecken har fler streck i varje tecken än det latinska alfabetets bokstäver, och därför blir det svårt att läsa om man skulle använda samma storlek som originalet.
 
Texten krymper – I kinesiska motsvarar ett tecken ett ord. Det gör att den kinesiska texten krymper om man översätter från exempelvis svenska eller engelska. Därför är det viktigt att se över layouten så att allt ser snyggt och bra ut innan texten publiceras eller trycks.


© Språkbolaget 2020