Översättning, korrekturläsning & språkgranskning

Visst hade det varit skönt att kunna läsa igenom och kontrollera den översatta texten? Bara för att dubbelkolla så att allt är korrekt. Det kan vara svårt att släppa kontrollen till en extern part för att översätta en text. Det är ju väldigt viktigt att det blir rätt! Vi känner igen känslan, och kontrollfreaket i oss vill också alltid kunna dubbelkolla allt. Det är därför vi kontrollerar åt er.
 

 5 saker som säkrar kvaliteten på er översättning
 

Väl utvecklad översättningsprocess
För oss är det viktigt med kvalitet och att inte släppa igenom några fel eller misstag. Därför har vi en väl beprövad och utvecklad översättningsprocess. Grundprocessen ser alltid likadan ut, och utöver det anpassar vi arbetsflödet för varje projekt vi får in så att det ska passa er så bra som möjligt.
 
Rätt översättare för varje projekt

Den första och absolut viktigaste delen i processen är att hitta rätt översättare. Vi ställer höga krav på våra översättare, och de är noggrant utvalda. De ska ha översättarutbildning, relevant erfarenhet, och innan vi inleder vårt samarbete gör vi även tester och provöversättningar. Översättarna utvärderas sedan kontinuerligt så att de håller våra kvalitetskrav. Självklart ska översättaren även vara specialiserad inom det område som texten behandlar.
 
Samma översättare och projektledare

Vi sätter värde i att ha långa och nära samarbeten och goda relationer med våra översättare. Det gör att vi kan anlita samma översättare till alla era texter – en person som lär känna er verksamhet och era önskemål. Att ni alltid har samma projektledare för alla era projekt gör också processen mer pålitlig och anpassad efter era behov.
 
Termlistor och stilguider

Förutom att hitta rätt översättare för rätt projekt så jobbar vi med ordlistor och stilguider. Tillsammans med er tar vi fram listor över viktiga termer för ert område och hur de ska översättas till respektive språk. Stilguiderna arbetar vi fram med hjälp av er feedback för att ni ska få exakt den ton ni önskar och för att texten ska ligga i linje med ert varumärke.
 
Granskning – inhouse
Alla översättningar som görs hos oss granskas även inhouse av våra granskare. En granskning innebär en extra kontroll av att allt stämmer, att all text är översatt och att layouten ser bra ut.
Om ni har personer på respektive marknad kan vi även skicka texten på remiss. Era remisspersoner får då möjlighet att läsa igenom översättningen och komma med kommentarer.
 
5 saker som säkrar kvaliteten på er översättning:

  • En väl utvecklad översättningsprocess.
  • Rätt översättare till projektet.
  • Alltid samma översättare och projektledare för era projekt.
  • Termlistor och stilguider för att säkerställa rätt begrepp och tonalitet för just ert företag.
  • Alltid minst en granskning av era texter, eventuellt även en remissomgång.

läs mer: