Är det språket som avgör vilket parti vi röstar på?

Ordet demokrati kommer från grekiskan och betyder fritt översatt folkstyre. Att rösta är en rättighet i en demokrati. I år, 9 september, är det val. Oavsett om du röstar höger eller vänster bör du som svensk medborgare göra din plikt och rösta.

Inom politiken är språket och framförallt orden ett av politikers främsta redskap, och partierna arbetar hårt just nu för göra intryck och avtryck hos det svenska folket. Vi har hört fraser som ”Alla ska med”, ”Välfärd framför bidrag”, ”Stoppa jakten på vinster”. Ord prövas och bedöms av partiernas valstrateger för att hitta ett språk som både berör och skapar känslor när det riktas mot dig som åhörare. Språkets kraft och möjligheter är något som vi på Språkbolaget väl känner till och har arbetat med sedan starten 2002.
                 
Språkets betydelse och hur det påverkar individen är något som inte alla tänker på.
Och vad är egentligen ett bra politiskt budskap? Läs mer om partiernas vallöften här!

Kan du koppla partiet?

Språket är som tidigare nämnt ett viktigt verktyg inom politiken, och partierna har lagt mycket tid på att ta fram väl genomtänkta ordval för att locka väljare.
 
1. Välfärd framför bidrag
2. Alla ska med
3. Folkhemmet
4. Globalt ansvar / Ett miljövänligt Sverige
5. Verklighetens folk
6. Stoppa jakten på vinster

Svaren finner du här!