Hur mycket plats tar ett språk?

Språkbolaget - översättningar i InDesign - www.sprakbolaget.se


För dig som jobbar med översättningar och layout kan det vara bra att känna till att det finns språk som sväller när de översätts.

Exempel på ett språk som sväller mycket är somaliska, som enligt egen erfarenhet kan svälla med så mycket som 50 %. Även de slaviska och västeuropeiska språken sväller en del i förhållande till svenskan (och engelskan). 

De nordeuropeiska språken tar ungefär lika mycket plats som svenskan, medan de asiatiska språken endast tar omkring 80 % av svenskan i utrymme (ett undantag är bahasa indonesia/indonesiska som ofta sväller och tar upp mer plats).