Lättlästa texter – vad är det och vilket syfte tjänar de?


En lättläst text kännetecknas främst av att den har en luftig layout och att den utesluter information som egentligen inte är nödvändig för att mottagaren ska förstå helheten. Vidare har den ett personligt tilltal, varierad meningslängd med så kallade satskonnektorer och korta substantiv. 

Texten ska inte innehålla ord eller begrepp som kan upplevas som främmande eller abstrakta, utan ska snarare kännetecknas av ett enkelt språk, utan onödiga språkliga trösklar. Ibland kan man behöva förenkla en text något, men det gäller främst texter som riktar sig direkt till barn.