Går det att översätta ”hen” till andra språk?

Det talas mycket om inkluderande språk just nu. Myndigheter och organisationer över hela landet får lära sig att skriva inkluderande, att tänka på hur människor och företeelser benämns så att ingen blir diskriminerad. Det gäller inte bara ordet ”hen” som debatterades flitigt för några år sedan. Vi ser konstruktioner som ”person med funktionshinder” istället för ”funktionshindrad”. Och är Andreas Norlén vår ”talman” eller rentav ”riksdagens talesperson”? 
 
Svårigheterna och snårigheten är många redan på svenska. Men hur blir det när texten sedan ska översättas till andra språk? Finns samma diskussion överallt, och går det att använda samma sorts lösningar på alla språk? 
 
Svenska och engelska – mycket gemensamt
Ta till exempel diskussionen om arbetsbeteckningar och -titlar. Här har vi svenskar mycket gemensamt med den engelskspråkiga världen. Där väljs de könsbestämda formerna ”fireman” och ”businessman” bort mot de mer neutrala formerna ”fire fighter” och ”businessperson”. I många andra fall har engelskan, liksom svenskan, ingen uttalad språklig könsbestämning från början: ”doctor”, ”professor”, ”manager” . 
 
 

Etiketter: expertartikel

Senaste inläggen