Konsten att återge ett budskap på ett annat språk

Översättning, lokalisering, transcreation – vad är vad och vad behöver du? Att översättning är att överföra en text från ett språk till ett annat är nog de flesta på det klara med. Men vad innebär det att återge ett budskap på ett annat språk och en annan marknad?
Vad kan man vänta sig av en översättare och inte, och vilka olika nivåer finns det? I språkbranschen finns en hel del termer som kanske inte är uppenbara för alla utomstående. Här försöker vi reda ut några av begreppen.