Översättning av kundtidningar och magasin

För att översätta ett magasin till ett nytt språk behöver man känna till den lokala marknaden och anpassa texten därefter. Dessutom måste texten bli riktigt bra och läsarvänlig för att locka nya kunder.