Året för ursprungsfolkens språk

Det talas runt 7 000 språk i världen, och av dem anses 2 600 hotade för att allt färre talar dem. Många av de språk som är på väg att försvinna är ursprungsfolkens språk. Genom att uppmärksamma ursprungsspråken vill FN inte bara gynna dem som talar dessa språk utan också öka kunskapen om de små språkens viktiga betydelse för världens kulturella mångfald.