Colorados oväntade stormar

Aluminiumstängerna som fem minuter tidigare höll mitt tält i en upprätt position kränger nu in mot mitten av de kraftiga stormbyarna.
– Kommer de att knäckas?
Hinner jag tänka precis innan en av dem sviktar så pass att den träffar min kind, jag ryggar tillbaka ned på madrassen för att nästa vindpust inte ska peta ut ett öga.