Har du koll på engelska skrivregler?

Många företag har engelska som företagsspråk och man förväntas kunna hantera språket på en ganska hög nivå för att skriva rapporter och dokument, kommunicera med medarbetare, kunder och leverantörer på engelska. Men det finns många fallgropar man kan hamna i när man skriver på sitt andraspråk.