EU och språket

Ett av målen är att alla EU-medborgare ska tala två språk förutom sitt modersmål. Att låta barn lära sig två främmande språk redan som barn är, enligt EU, det bästa sättet att nå målet.