HR och management – Företagets röst viktigt för intern kommunikation

Det är viktigt att tonaliteten stämmer överens med den kultur och känsla som företaget vill utstråla. Detta gäller inte bara i kommunikationen med kunder, utan även med medarbetare och intressenter i hela organisationen och i olika länder.