Rolig eller stötande betydelse? - falska vänner!

Blankett, semester, tips (för att inte tala om fart, prick och bra) är svenska ord som blir fel eller rentav stötande om man använder dem på engelska. Ofta har det ingen betydelse om det blir lite fel i sociala sammanhang, det kanske bara lättar upp stämningen. Däremot, om du ska skriva en professionell text, är det viktigt att den fungerar på rätt sätt både språkligt och kulturellt. Annars tappar den helt sitt syfte och budskapet går inte fram.