American or British?

En av de första frågorna våra projektledare ställer till dig när du beställer en översättning till engelska är om det ska vara amerikansk eller brittisk. Anledningen till att frågan ställs är för att det finns en hel del skillnader mellan språkvarianterna, och vi vill att du och slutanvändarna blir nöjda med resultatet.