Medicinska översättningar – rätt kompetens avgörande!

Medicinska texter är särskilt känsliga eftersom de påverkar så många aspekter av människors hälsa. Det är viktigt att texten är skriven på patientens eller vårdpersonalens modersmål och att all information är korrekt.