Språkbolaget intervju – att arbeta i Dubai

I första delen av intervjun med Christian Loets pratade vi om Dubai, vilka språk som talas där och hur de används. Han berättade även om en del svårigheter som kan uppstå när alla inte har samma modersmål. I den här delen får du reda på mer om arbetskulturen i landet. Hur ser den ut? Vad är den största skillnaden mot Sverige? Är det några skillnader alls?