Kvinnors sexualitet hanteras varsamt och korrekt på 14 språk

RFSU, Riksförbundet för sexuell upplysning, är en ideell medlemsorganisation som bland annat arbetar mycket mot målgruppen kvinnor med migrationserfarenhet och nyanlända. På uppdrag av regeringen översätter och förenklar RFSU material om sexualitet och hälsa. Det kan handla om allt från könsstympning och sexuellt våld till abort och preventivmedel – ett uppdrag som är allt annat än enkelt, av flera skäl.