Kunskap om samhället viktigt vid översättning av information till nyanlända

Värdet av att ge alla en chans att förstå information är kritiskt för organisationer och företag. De senaste åren har det kommit många nya människor till Sverige – många som inte förstår eller talar svenska och kanske inte heller engelska. Därför är det oerhört viktigt att översätta information till andra språk, så att alla kan ta till sig den. Läs mer om utmaningarna med översättning av samhällsinformation till nyanlända.