Medicinska översättningar – rätt kompetens avgörande

Medicinska texter är särskilt känsliga eftersom de påverkar så många aspekter av människors hälsa. Antingen det handlar om läkemedelsinformation, manualer till medicinsk utrustning, kliniska studier, rapporter, patientutbildningar eller journaler, är det viktigt att texten är skriven på patientens eller vårdpersonalens modersmål och att all information är korrekt.