Översätt dina ekonomiska rapporter

Varje företag har sin egen stil och ton för sina ekonomiska rapporter och texter, och det finns olika standarder i olika länder. Det är viktigt att översättningarna har konsekvent språkbruk och korrekt användning av termer. Våra kunder vet hur viktigt detta är. På Språkbolaget översätter vi alla typer av ekonomiska rapporter, bland annat delårsrapporter, årsredovisningar, hållbarhetsrapporter och försäljningsrapporter.

En av våra fantastiska kunder är Svea Ekonomi som vi är mycket stolta över att ha som kund.