Dags att översätta dina ekonomiska rapporter?

Så här i början av året är det många som är upptagna med företagets ekonomiska rapporter. Samtidigt som bokslutskommunikén sammanställs ska årets kvartalsrapporter, delårsrapporter, hållbarhetsrapporten och framförallt årsredovisningen läggas in i planeringen. Läs våra tips om hur du bäst får in översättningen i det späckade schemat.