Auktorisationer och certifieringar

Vi får ofta frågan om vi eller våra översättare är auktoriserade eller certifierade. Frågan ställs kanske för att en kundkontakt utomlands har efterfrågat det, eller för att man helt enkelt är ute efter någon form av kvalitetsstämpel. Språkbolaget kan erbjuda auktoriserade översättningar, men frågan är om det är det du behöver?

Det finns ingen internationell standard för vad en certifierad eller auktoriserad översättare är för någonting, och vad som krävs för att få kalla sig certifierad/auktoriserad. Olika länder har olika system för detta, eller inga auktoriseringar alls.