Olika betydelser med hjälp av emojier

Att skriva något stöddigt, ironiskt eller drygt och sedan försöka rädda upp det med ett hjärta eller annan lättsam symbol kan vara lite tvetydigt. Dessutom kan fel symboler skapa stora missförstånd om vi inte är helt eniga om vad symbolerna betyder. Uttryckssymbolerna påverkar vår kommunikation och utgör en viktig del av hur vi uppfattar ett meddelande.