Översättningar till alla invandrarspråken

Det kommer många nya människor till Sverige vilket gör att vi också får fler som talar andra språk och kanske inte förstår eller talar svenska eller engelska. 

När en text ska översättas och användas i Sverige skiljer sig översättningen något mot om den ska användas i språkets ursprungsland. Dessutom använder flera av dessa språk inte det latinska alfabetet, vilket gör att det är lite mer invecklat att hantera filerna och att layouten kan behöva anpassas en del. Språk som talas av många av våra nya medmänniskor i Sverige är bland annat somaliska, sorani (centralkurdiska), arabiska, dari, farsi (persiska) och tigrinja.