Översättning, korrekturläsning & språkgranskning

Visst hade det varit skönt att kunna läsa igenom och kontrollera den översatta texten? Bara för att dubbelkolla så att allt är korrekt. Det kan vara svårt att släppa kontrollen till en extern part för att översätta en text. Det är ju väldigt viktigt att det blir rätt! Vi känner igen känslan, och kontrollfreaket i oss vill också alltid kunna dubbelkolla allt. Det är därför vi kontrollerar åt er.