Reklam, marknadsmaterial & transcreation

Transcreation är ett relativt nytt begrepp och används framför allt i samband med översättning av reklam och marknadsmaterial. Det kan definieras som en process där översättaren anpassar en text från ett språk till ett annat genom att gå ifrån källtexten i större utsträckning och vara mer kreativ i sin översättning.

Transcreation är alltså en kreativare översättning. Istället för att koncentrera sig på exakt vad det står i texten gör översättaren en tolkning av den känsla och ton som texten ska förmedla.