Översättning till kinesiska?

I Svd Näringsliv 26 maj kunde vi läsa ett sex sidor långt reportage om Kinas väg till världsherravälde. Det kan väl inte ha undgått någon att Kina och övriga Asien är på stark frammarsch och att vi i Sverige och övriga västvärlden behöver hitta ett sätt att förhålla oss till detta.

Denna utveckling har bland annat lett till att Kina har tagit platsen från USA som den viktigaste exportmarknaden för Stockholmsregionen. Än så länge är USA fortfarande en större exportmarknad för Sverige som helhet, men Kina ser ut att bli alltmer intressant. De förändringar vi ser i Stockholm kan mycket väl kan vara en förvarning om hur exportmarknaden kommer att påverkas i hela landet, där Asien och Kina tar allt större plats.

Vi frågade vår asiatiska samarbetspartner vilka språk som efterfrågas mest just nu, och hon svarade ”förenklad kinesiska (för den kinesiska marknaden) och traditionell kinesiska (för andra kinesisktalande länder, som Taiwan och Hongkong), koreanska, japanska och thailändska”. Enligt hennes erfarenhet är det framförallt texter inom teknik som översätts. Teknikområdet är brett med många specialområden, och därför kan vara en utmaning att rätt översättare för det aktuella ämnet. Översättaren behöver läsa in sig på området och göra en hel del research för att verkligen förstå sammanhanget.

Läs mer här!