Redo för GDPR den 25 maj? 

Det är bara två månader kvar tills den nya dataskyddsförordningen träder i kraft inom alla EU-länder. I korta drag handlar det om hur företaget får hantera personuppgifter. GDPR står för General Data Protection Regulation, i Sverige kallas den också ofta för dataskyddsförordningen. Den 25 maj ersätter GDPR personuppgiftslagen, PUL.
 
Vad innebär den nya lagen?

Syftet med lagen är att stärka medborgarnas rättigheter och att det ska bli hårdare och mer tydligt hur information får sparas. Detta för att ge ett ökat integritetsskydd. Den nya lagen för med sig att företagen måste se över och kanske ändra hur information om personer hanteras och bevaras. Med GDPR kommer det att bli enklare för den enskilde att bestämma och få insyn i hur företagen använder personuppgifterna, och det blir även enklare att som privatperson bli raderad ur ett system, som exempelvis ett kundregister, om man vill. För företagen innebär detta att man måste ha stenkoll på vilken information som finns lagrad, var den ligger, och hur man skyddar den.
 
Vad händer om man struntar i att se över verksamheten inför GDPR?


Om man som företag struntar i att se över sin informationshantering, har olaglig information lagrad eller har ostrukturerade arbetsprocesser när lagen träder i kraft, kan man bli tvingad att betala en så kallad administrativ sanktionsavgift.
 
Vad behöver vi som företag göra?


Det är viktigt att se över företagets hantering av personuppgifter och sedan vidta de åtgärder som behövs. Alla företag måste ha tydliga rutiner och policyer om hur uppgifterna ska hanteras. All personal på företaget, även de som finns i andra länder eller inte kan svenska, måste också förstå de nya rutinerna och arbetsprocesserna för att den nya lagen ska följas.
 
Se till att alla anställda förstår
 
Den senaste tiden har vi på Språkbolaget fått in flera projekt från företag som vill översätta rutiner och policyer inför den nya lagen. Istället för att olika avdelningar i olika länder skriver sina egna policydokument är översättning ett effektivt sätt att se till att alla får samma information och arbetar enhetligt. De nya informations- och policydokumenten översätts framförallt till engelska och svenska, men vi hanterar även översättningar till och från alla språk som talas inom EU.
 
Vi kan ge er rådgivning om ni behöver hjälp med att välja vilket eller vilka språk som är bäst att översätta ert material till. Våra översättare hanterar just nu mycket texter inom detta ämne, så boka in er översättning så snart som möjligt så att ni säkert har materialet klart innan lagen träder i kraft den 25 maj.